Siste oppdatering

Tilsette ved Kartverket Møre og Romsdal

Kartkontoret i Møre og Romsdal har for tida 9 tilsette.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Møre og Romsdal: molde@kartverket.no

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Bjørge Stavik Fylkeskartsjef 45 85 14 45 bjorge.stavik@kartverket.no
Wenche Mork Matrikkel 32 11 85 96 /
45 46 82 23
wenche.mork@kartverket.no
Geir Ingebretsen Geovekst, FKB 32 11 85 89 geir.ingebretsen@kartverket.no
Trude Helen Fosse Lien FDV, FKB 32 11 85 87 /
93 89 11 10
trude.helen.fosse.lien@kartverket.no
Sverre Steinnes FDV, matrikkel 32 11 85 99 sverre.steinnes@kartverket.no
Kathrin Bögelsack Plandata, universell utforming, temadata, DOK 32 11 85 83 kathrin.bogelsack@kartverket.no
Sven Michaelis Plandata, IT-drift, universell utforming 32 11 85 88 sven.michaelis@kartverket.no
Marianne F. Kjelstad Geovekst, FKB, webredaktør 97 63 50 79 marianne.fagerland.kjelstad@kartverket.no
Turid Elde Geovekst, FKB, ortofoto 32 11 85 95 turid.elde@kartverket.no
Berit Sandnes Stadnamn, SSR
(kontorstad Trondheim)
32 11 87 82 berit.sandnes@kartverket.no

 

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald, DOK = Det offentlege kartgrunnlaget, SSR = Sentralt stadnamregister

Del