Siste oppdatering

Årsmeldingar og strategiske dokument

Kartverket er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi jamnleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og dei strategiske dokumenta våre. 

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsrapporten gir eit helheitlig bilete av Kartverket som verksemd. 
Årsmelding for 2019
Årsmelding for 2018 

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår. 

Tildelingsbrev for 2021 (ekstern lenke)

Strategi

Kartverket er i ferd med å utarbeide en ny strategi. Foreløpig er denne gjeldande:

Kartverkets strategi 2020 

 

 

Del