Siste oppdatering

Oversikt over godkjente leverandører

Godkjente leverandører av grensemerker etter matrikkelloven.

Leverandørnr.

Kontaktinformasjon leverandør

Godkjente grensemerketyper

Godkjenningsdato for grensemerker
(gjelder for 5 år)

1

Blinken AS

Jord, myr, morene og fjell
By og tettbebygd strøk

15.04.2024
15.04.2024

2

Tore Olsen Produksjon AS

Jord, myr, morene
By og tettbebygd strøk
Fjell      

20.06.2019
20.06.2019
25.11.2020

3

VEV-AL-PLAST AS

Jord, myr, morene og fjell

26.04.2019

4

Tunby AS

Jord, morene og fjell
Myr

20.06.2019
29.08.2019

 

Del
XPPT