Siste oppdatering

Eiere kan oppdatere data om boligen sin

For å øke datakvaliteten i Eiendomsregisteret (matrikkelen) får eiere av bolig mulighet til å oppdatere opplysninger i Eiendomsregisteret selv. 

Egenregistrering er ett tiltak i tråd med datakvalitetsstrategien til Eiendomsregisteret. Strategien skal sikre at Eiendomsregisteret har riktig datainnhold og datakvalitet til å ivareta grunnleggende samfunnsprosesser og brukerbehov.

Eiere kan registrere opplysninger gjennom tjenesten Se eiendom

For å bidra til at Eiendomsregisteret får mer fullstendig informasjon, inviteres eiere til å registrere utvalgte opplysninger om bygningene på sin eiendom. I første omgang er det privateide boliger og fritidsboliger vi starter med. Det blir trolig mulig å registrere opplysninger om bruksareal, energikilde og oppvarming, vann og avløp og byggeår.

Opplysningene registreres gjennom tjenesten Se eiendom hos Kartverket. Opplysninger registrert av eiere skal ikke overskrive data registrert av kommunen, men vil være en supplerende datakilde.

Viktig for å styrke Eiendomsregisteret

Arbeidet med å heve datakvaliteten skjer parallelt med flere tiltak som skal modernisere Eiendomsregisteret. Kartverket har startet med bygningsdelen og vil modernisere registeret i takt med finansiering og prioriterte behov. I sum vil dette styrke registerets rolle som nasjonal fellesløsning.

Muligheter og konsekvenser for kommunen

Et mer fullstendig Eiendomsregister vil gagne kommunen på flere områder:

  • bedre grunnlag for beregning av kommunale skatter og avgifter
  • enklere søknadsbehandling og mer effektiv saksbehandling
  • bedre dialog med innbyggere.

I tillegg får kommunen en ny mulighet til å arbeide med datakvalitetsheving, fordi man får en ny kilde å kontrollere kommunens data mot.

Kommunen kan som lokal matrikkelmyndighet oppleve større pågang og arbeidsmengde. Vi vurderer at egenregistreringen vil påvirke kommunen i form av: 

  • Flere spørsmål fra eiere vedrørende opplysninger om egen bolig 
  • Flere krav fra eiere om å rette opplysninger i Eiendomsregisteret  
  • Utsendelse av varsling og underretning ved kvalitetsheving i forkant av egenregistreringen

Kommunens arbeid med å heve datakvaliteten før og under eiernes egenregistrering, kan redusere antallet henvendelser til kommunene på sikt. Kartverket og kommunen har derfor i 2024 samarbeidet med å heve datakvaliteten på en strukturert måte. Dette arbeidet vil fortsette med full styrke fremover. Les mer om arbeidet kommunene gjør for å heve datakvaliteten.

Del
XPPT