Siste oppdatering

Relevant utdrag av matrikkelen

Et relevant utdrag av matrikkelen viser deler av opplysningene som er registrert om matrikkelenhetene. Utdraget viser hvilke endringer som er gjort i matrikkelen tilknyttet en forretning, slik som hvilke grenser som ble behandlet.

I hvilke tilfeller får jeg utdrag av matrikkelen?

Dersom en eiendom har fått endringer i sine grenser, vil eier av naboeiendommene motta utdrag av matrikkelen. Dette er dokumentasjon og bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen.

Også når kommunen registrerer resultatet av jordskiftesak vil partene og naboer motta et relevant utdrag av matrikkelen. Da vises hvilke endringer og tilføyelser som er gjort i matrikkelen.

Utdraget viser hvilke endringer som er gjort i matrikkelen tilknyttet en forretning, slik som hvilke grenser som ble merket og målt. Man kan få slike utdrag for forretninger ført etter oktober 2013.

Et relevant utdrag av matrikkelen vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen om en forretning ved denne datoen. I oversendelsen skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene. Oversendelsen gjøres som hovedregel med elektronisk kommunikasjon.

Hvordan får jeg bestilt et utdrag av matrikkelen?

Relevant utdrag av matrikkelen kan bestilles fra den kommunen der eiendommen ligger. Kommunen kan hjelpe til med å søke opp rett utvalg.

Hva står i utdraget av matrikkelen?

Utdrag av matrikkelen viser opplysninger om eiendomsgrenser som er registrert i en forretning/sak. Det er vist situasjonen før og etter at grenser er endret i matrikkelen. Endringene er markert slik at de er lett synlige.

Se utfyllende forklaring til innholdet i matrikkelbrev og rapporten "Relevant utdrag av matrikkelen" (PDF)

Se eiendomsinformasjon på nett

Du kan finne eiendomsinformasjon i visningstjenesten Se eiendom. Det er ikke like detaljert som et matrikkelbrev eller utdrag av matrikkelen siden det er tilgjengelig for alle.

Her kan du finne informasjon fra matrikkelen på din eiendom

Del
XPPT