Siste oppdatering

Finn bruksenhetsnummer (bolignummer)

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Bruksenhetsnummeret (bolignummeret) er leilighetens unike adresse.

Fakta om bruksenhetsnummer

Bruksenhetsnummeret, som tidligere ble kalt bolignummer, består av en bokstav og fire tall.

Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre.

Finn bruksenhetsnummer

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å finne et bruksenhetsnummer/bolignummer, må du ta kontakt med kommunen din.

Finn kontaktperson for bruksenhetsnummer i din kommune her

Finn bruksenhetsnummer ved å søke på Se eiendom 

Hvorfor bruksenhetsnummer?

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger.

Ved flytting

Når du flytter, skal bruksenhetsnummeret oppgis på flyttemeldingen til folkeregisteret. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bruksenhetsnummeret oppgis. Dersom du flytte til en enebolig vil bruksenhetsnummeret være H0101.

Adressemerke

Bruksenhetsnummeret består av én bokstav og fire tall. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. For eksempel:

  1. H0201: H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.
  2. Du bor i Strandgt. 2 H0203: H0203 viser altså at leiligheten ligger i andre etasje, og at det er den tredje leiligheten fra venstre.

Bokstaven forteller om du bor i en Hovedetasje, Loftsetasje, Underetasje eller Kjelleretasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten din ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre når man kommer opp trappen (i Oslo og Bærum regner man fra venstre utenfor inngangsdøren til huset).

Institusjoner

Leiligheter eller rom uten eget kjøkken skal ikke ha bolignummer. Dette gjelder institusjoner, sykehjem, eldreboliger og liknende.

Del
XPPT