Hopp til innhold

Nyheter

 • 3 Apr 2018

  Heile Noreg skal laserskannast i det største landkartleggingsprosjektet her til lands nokonsinne. No er nær halvparten av laserskanninga gjennomført.

 • 26 Jan 2018

  En evaluering av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) konkluderer med at det er betydelige utfordringer knyttet til kvalitet og egnethet. Statlige etater oppfordres til å legge en plan for forbedringer...

 • 2 Jan 2018

  Datasett av kystsona på søre Sunnmøre er no tilgjengeleg på hoydedata.no. I januar 2018 vil det kome eit oppdatert datasett med mindre støy, samt terrengmodell for dei djupe sjøområda.

 • 29 Nov 2017

  FNs underkomite for geodesi er nå formelt stiftet. Arbeidet med å sikre grunnlaget for all stedfesting går videre med stormskritt.

 • 1 Nov 2017

  700 personer var innom #hack4no i regi av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. En rekke nye apper, tjenester og ideer så dagens lys.

 • 8 Aug 2017

  NASA og Kartverket signerte i går en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendr...

 • 4 Aug 2017

  En ny, stor milepæl er nådd for arbeidet med geodesi i FN: På onsdag kveld 2. august etablerte FNs ekspertkomité UN-GGIM en ny underkomité for geodesi i New York.

 • 27 Apr 2017

  Kartverket er i gong med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. – Vi vil tette gapet mellom land og sjø, der ein ikkje har høgdedata, seier Hilde Sande Borck, prosjektleiar for Kartverket sitt pros...

 • 11 Aug 2016
  Posisjonstjenester

  Styrking av geodesi i FN

  Kartverket lenke hit

  FN styrker det globale samarbeidet om jordobservasjon og etablerer en underkomité for geodesi.

 • 3 Jun 2016

  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard er snart komplett med rekordrask montering av de nye antennene denne våren.

 • 25 Nov 2015
  Posisjonstjenester

  Milepæl nådd på Svalbard

  Kartverket lenke hit

  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund tar form. Det nye instrumentbygget står nå klart til å ta imot antennene som skal måle jordas bevegelser og bidra til bedre klimaovervåking.

 • 1 Jul 2015

  Fra 1. juli er det mulig for grunneiere å fastsette skrivemåten av bruksnavnet på egen eiendom.

 • 30 Jun 2015
  Posisjonstjenester

  Kartverket frigir geodesidata

  Kartverket lenke hit

  Tre frigitte datasett er nå tilgjengelig for nedlasting - altimetri, geoide og hastighetsfelt for Norge.

 • 17 Mar 2015

  Norske adresser blir nå stilt fritt til rådighet i digital form. – At vi nå frigir dagferske adressedata vil åpne opp for smarte digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Det vil gjøre hverdage...

 • 26 Feb 2015

  En ny FN-resolusjon oppfordrer til økt samarbeid om jordobservasjon som gir bedre klimaovervåking. – Vi trenger mer fakta om jordkloden for å måle og håndtere klimaendringene. Her er internasjonalt sa...