Hopp til innhold

Nyheter

 • 29 Nov 2017

  Kommende nyttårshelg endres norgeskartet. Gjennom noen hektiske døgn på slutten av året, legger Kartverket til rette for at våre systemer og leveranser er tilgjengelige rett over nyttår.

 • 29 Nov 2017

  Leitar du etter ei gåve til den som har alt? Eller treng du noko som kan ordnast heilt i siste liten? Her er julegåvetipsa frå oss i Kartverket. Men vi ønsker oss også ei gåve!

 • 29 Nov 2017

  FNs underkomite for geodesi er nå formelt stiftet. Arbeidet med å sikre grunnlaget for all stedfesting går videre med stormskritt.

 • 28 Nov 2017

  Eigarar av ein kartplottar skal kunne laste ned sjøkartinnhald som ikkje er meir enn éin månad gammalt. Det er resultatet etter at Kartverket aktivt har arbeidd for at fritidsbåteigarar skal kunne ha ...

 • 28 Nov 2017

  Kartverket tar i bruk varsling på SMS eller e-post for å gi informasjon til personlige rettighetshavere når det skjer hjemmelsovergang på eiendommen deres.

 • 28 Nov 2017

  Kartverkets sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing er nå på lufta i ny drakt, og med ny funksjonalitet. Vi har rustet for årene som kommer, og tilbyr nå bedre visning av informasjon i et mer ti...

 • 24 Nov 2017

  Kartverket si avdeling Internasjonale tenester, har dei siste åra hjelpt fleire land på Balkan med å bygge opp eigedomsregister og kart. No held arbeidet fram, etter nye løyvingar frå Utanriksdepartem...

 • 17 Nov 2017

  Ein ny versjon av kartløysinga Arealverktøy er på plass. Det blir no enklare for myndigheiter å setje saman ei heilskapleg oversikt over næringsaktivitet, miljøverdiar og reguleringar i våre tre havom...

 • 15 Nov 2017

  Posisjonskonferansen 2017 hadde posisjonering til lands, havs og i lufta som tema. Det vart ein vellykka konferanse som har vorte ein årleg arena for inspirasjon og bygging av nettverk.

 • 7 Nov 2017

  På #hack4no 27. oktober sleppte Kartverket kjeldekoda bak Border Go, som er ein prototype til ein app der ein ved hjelp av AR-teknologi (augmented reality - utvida verkelegheit) kan sjå eigedomsgrense...

 • 1 Nov 2017

  Marty er et program, utviklet av Kartverket, for å håndtere kommuneendringer i matrikkelen. Marty er en form for fremtidsmatrikkel som inneholder data for de kommunene som er involvert i kommune- og r...

 • 1 Nov 2017

  Nyttårshelgen 2017/2018 blir åtte kommuner til fire, og fylkene Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til Trøndelag. Dette medfører endringer i fylkesnummer, kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og ...

 • 1 Nov 2017

  700 personer var innom #hack4no i regi av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. En rekke nye apper, tjenester og ideer så dagens lys.

 • 1 Nov 2017

  Kva avgjer innhaldet i offisielle elektroniske sjøkart (ENC), og korleis produserer og oppdaterer Kartverket sjøkarta? Brukarar som underviser i bruk av ENC deltok på ENC fagdag hos sjødivisjonen i Ka...

 • 30 Okt 2017

  Databasen N50 Kartdata ble endret 1. juni. Største forandring er en ny datamodell for stedsnavn. Dette gjør at kommuner, offentlige etater og private som henter informasjon fra N50 Kartdata, må oppdat...