Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter

Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til matrikkeldata.

Private skal ikke benytte dette skjemaet. Generelle spørsmål om tilgangsordninger kan rettes til kundesenter@kartverket.no.

Tilgang til matrikkeldata matrikkelens API

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata har tilgang til rapporter/tjenester fra MatrikkelAPI, men det krever eget brukernavn/passord i matrikkelen. ND-parter får tilgang som programvarebruker over www.nd.matrikkel.no.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Når du sender inn utfylt skjema, så går det automatisk til post@norgedigitalt.no.

Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter

Tilgang til matrikkel-API tjenester:

Systemet som henter data må settes opp slik at det kun henter data for det aktuelle geografiske området og relevante dataelementer.

Ønsker i tillegg tilgang til:

Det må søkes spesielt om å få tilgang til skjermingsverdige bygningstyper. Se eget søknadsskjema .

Last opp beskrivelse i egen fil (pdf, docx,odt)

Kontaktperson hos virksomhet

Share