Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innføring av to-faktor-autentisering på matrikkelen

Fra og med mai 2022 vil matrikkelen ta i bruk ID-porten som eneste påloggingsalternativ som tilgang til matrikkelklienter.

Kartverket som statlig aktør er pålagt å benytte ID-porten. Ved innlogging med ID-porten vil brukere benytte et passord og en kode fra en kodebrikke eller en annen elektronisk ID.

Løsningen blir iverksatt i Kartverkets matrikkelklient fra og med tirsdag 3. mai 2022

For brukere av Kartverkets matrikkelklient har det vært mulig, i en overgangsperiode, å benytte vanlig brukernavn og passord eller innlogging via ID-porten. Denne perioden avsluttes mandag 2. mai 2022 med en oppgradering av Kartverkets matrikkelklient til versjon 4.3.1. Det vil si at fra og med 3. mai 2022 vil det kun bli mulig å benytte innlogging via ID-porten.

Løsningen er også iverksatt på eksterne klientløsninger

Samarbeidspartnerne våre på matrikkelen, Norconsult og Norkart, utvikler tilsvarende løsninger med hensyn til to-faktor autentisering for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. Fra og med 1. mai 2022 må alle brukerne av eksterne klientløsninger logge seg på matrikkelen via ID-porten. For å kunne matrikkelføre i en ekstern klient etter 1. mai må man ha nyeste versjon av programvaren. Vi ber brukere av disse klientløsningene om å kontakte leverandørene for å avklare eventuelle spørsmål.

Programvarebrukere

Innføring av to-faktor-autentisering vil ikke berøre programvarebrukere, dvs. maskin til maskin kommunikasjon.

WMS og WFS

Klientbrukere vil ikke lenger kunne bruke sitt brukernavn for tilgang til WMS og WFS fra matrikkelen. Dette er typisk bruk i GIS-systemer eller løsninger som viser matrikkelkart. Til dette må kommuner sende søknad om oppretting av en programvarebruker som bestilles elektronisk. Noen matrikkelkart er også åpent tilgjengelig fra GeoNorge.no.

Les veiledningen om hvordan du laster ned og installerer klienten.

Les veiledningen til førstegangspålogging til Kartverkets matrikkelklient.

 

Share
XPPT