Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Omløpsfotografering i 2023

I år blir det bestilt flyfotografering av ca. 71 800 km² fordelt på fire nye områder.

 

De fire områdene er:

  • Sogn 2023
  • Troms 2023
  • Innlandet NØ 2023
  • Trøndelag NØ 2023


Omløpsfotografering-Plan-2023-liten.jpg

PROSJEKTPLANER: Områder i Sogn, Innlandet, Trøndelag og Troms skal fotograferes i 2023 (markert med rødt i kartet).

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

  • Flybilder innen 15. november 2023.
  • Orienteringsdata (aerotriangulering) leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2024.
  • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2024.

Se hvilke områder som er fotografert i 2023 på Norgeskart.no. 

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Ortofoto publiseres på norgeibilder.no så raskt som mulig, og alle ortofoto-prosjekt i 2023 skal etter planen være publisert i løpet av mars 2024. Dersom datafangst ikke blir gjennomført som planlagt, videreføres arbeidet til neste år.

Share