Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Omløpsfotografering i 2024

I år blir det bestilt flyfotografering av ca. 78 300 km² fordelt på fem nye områder.

De fem områdene er:

 • Innlandet SV 2024
 • Innlandet NV 2024
 • Møre 2024
 • Finnmark 2024
 • Varanger 2024

I tillegg vil det ble utført fotografering av de resterende 49 500 km2 innenfor fire områdene som ble bestilt i 2023:

 • Sogn 2023
 • Troms 2023
 • Innlandet NØ 2023
 • Trøndelag NØ 2023

Totalt er det planlagt flyfotografering av ca. 127 000 km2.

Kart som viser områder i Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark skal fotograferes i 2024. Kilde: Kartverket
PROSJEKTPLANER: Områder i Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark skal fotograferes i 2024. Kilde: Kartverket

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

 • Flybilder innen 15. november 2024
 • Orienteringsdata (aerotriangulering) leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2025.
 • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2025.

Se hvilke områder som er fotografert i 2023 på Norgeskart.no. Etter hvert kommer det tilsvarende oversikt for 2024.

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Ortofoto publiseres på norgeibilder.no så raskt som mulig, og alle ortofoto-prosjekt fra 2024 skal etter planen være publisert i løpet av mars 2025.

Flyfoto i regi av Geovekst

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet (scroll ned på siden til fylkesoversikten for å se planene for hvert fylke).

Det andre er den rullerende fotograferingen (omløpsfotografering) som skjer over hele landet.

Share
XPPT