Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Organisering av Geovekst-samarbeidet

Geovekst-samarbeidet ble etablert 5. juni 1992. Til grunn for samarbeidet ligger en rekke styrende dokumenter.

Geovekst 30 år

Geovekst-samarbeidet fyller 30 år i år, og feiret seg selv med jubileumsmarkering i juni. Skulle du gjerne hatt presentasjonene fra feiringen? Send e-post til geovekst-sekretariatet@kartverket.no for å få dem tilsendt.

Styrende dokumenter

Dette er Geovekst-samarbeidets styrende dokumenter for fireårsperioden 2023-2026:

Alle dokumentene er pdf-er og åpnes i nytt vindu.

Årsrapport 2021

Det er utarbeidet en rapport for det nasjonale Geovekst-samarbeidet for 2021. Oppfølging og måloppnåelse av tiltak i handlingsplan og FKB kvalitetsplan for 2021 ligger også i listen under:

Geovekst-forum ble i 2021 enige om å utarbeide årsrapporter fra samarbeidets aktivitet. Dette for å følge opp måloppnåelse av tiltak i handlingsplanen, og for å følge opp samarbeidets strategiske valg i inneværende fireårsperiode:

  • Videreutvikle samarbeidet og sikre felles finansiering, god struktur, organisering, styring og gjennomføring nasjonalt og lokalt.
  • Samarbeide om etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av datagrunnlaget.
  • Være en tydelig og synlig aktør i den nasjonale kartpolitikken.
  • Være en tydelig nasjonal premissgiver som videreutvikler felles nasjonale standarder, retningslinjer og veiledningsmateriell til bruk i det praktiske samarbeidet tilpasset partenes og samfunnets brukerbehov.
  • Legge til rette for innovasjon slik at vi benytter datakilder og metodikk som er best egnet for å levere homogene og kvalitetsriktige data på en kostnadseffektiv måte.

Årsrapportens målgruppe er først og fremst parter i samarbeidet.

Koordinering av arbeidet

Meldinger og vedtak fra Geovekstforum finner du på Geonorge.

Kartverket er sekretariat for Geovekst, og koordinerer geodatasamarbeidet sentralt og i fylkene. Kartverket leder også Geovekst-forum. Marit Bunæs er leder av Geovekst-sekretariatet, mens Erik Perstuen leder Geovekst-forum.

Kontakt

Nyttig

Prosjekter

Geovekst-forum disponerer fellesmidler som kan brukes i prosjekter som er nyttige for hele Geovekst-samarbeidet.

Arbeidsgrupper

Dersom partene i samarbeidet ser behov for det, kan det settes ned arbeidsgrupper for ulike fagtema.

Datafangst ved krise

Flybåren datafangst kan bestilles i krisesituasjoner som krever rask datainnsamling. For slike tilfeller brukes beredskapsavtalen.

Share