Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ingen eksamen i kurs i matrikkelføring i juli

Våren 2023 innførte vi endringer i kurs i matrikkelføring. Eksamen i del 1, etter at du som kursdeltaker har gjennomført leksjonene, er en av endringene. I juli sender vi ikke ut eksamener.

Før 2020 bestod kurset i matrikkelføring av et forkurs (selvstudium av fem artikler) og en test. Etter at testen var bestått var det mulig å melde seg på til to samlinger:

  • En tredagers samling med lovkurs gjennomført som forelesninger.
  • En tredagers samling med føringskurs.

Fra og med 2020 ble forkurset fjernet og lovkurset erstattet av et e-læringskurs med i underkant av 30 leksjoner som selvstudium. Dette var del 1 kurs i matrikkelføring.

Etter at del 1 av kurset var gjennomført var det mulig å melde seg opp til del 2, føringskurs. Føringskurset var opprinnelig en fysisk samling, men ble under pandemien gjennomført som digital samling – som ble tatt godt imot av det store flertallet.

Kartverket opprettholdt kurstilbudet under pandemien, og for kommunene var det fint å slippe reise- og overnattingsutgifter. Det digitale tilbudet ble derfor videreført.

Endringer i kurs i matrikkelføring

Ut fra erfaringene med heldigitale kurstilbud over tid, så Kartverket et behov for å gjøre noen endringer.

Matrikkelføringskursets del 1 blir gjennomført svært raskt av en del kursdeltagere. Dette kurset skal erstatte tre dager med forelesninger, og gjennomføringen bør gjenspeile dette. Flere stryker på den teoretiske delen av eksamen, sammenlignet med tidligere. En større andel kursdeltagere med lavere kunnskap om matrikkelen deltar på føringskurset i del 2. 

Muligheten til ta del 1 av kurset med en eksamen er også en fin oppfriskning og nyttig som faglig påfyll.

Eksamen etter del 1 av matrikkelføringskurset

For å imøtekomme disse behovene, og for å bidra til økt kunnskap for saksbehandlere som skal føre matrikkelen, er det innført en eksamen etter del 1 i matrikkelføringskurset.

Eksamen må bestås før kursdeltagere kan melde seg på til del 2, føringskurs. Eksamen etter del 2 er en praktisk oppgave, da den teoretiske delen allerede er gjennomført.

Følg med på nettartiklene våre som beskriver de ulike delene av kurset og eksamenene.

Share
XPPT