Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodatautvalg for Troms og Finnmark fylke

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF) er et samordningsutvalg som skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Norge digitalt i fylket.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke

Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

FGU-TF skal godkjenne Geodataplanen for fylket samt gi tilbakemeldinger/ innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.


 

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark fylke (FGU-TF)
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Bård Pedersen (leder) Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Lars Smeland Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Bjørn Henrik Kavli Troms og Finnmark fylkeskommune
Fylkeskommune Vibeke Skinstad Troms og Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen, Region Nord
Kommune Mette Mohåg Tromsø kommune
Kommune Jan Inge Lakså Harstad kommune - Hársttáid suohkan
Kommune Hogne Eidessen Senja kommune
Kommune Trond Inge Heitmann Alta kommune
Kommune Frank Ingilæ Deanu gielda  - Tana kommune
Kommune Kristin Nordby Bekkelund Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
Kommunene Steinar Nordheim Storelv KS Nord-Norge
Energiverkene (EBL) Knut Mellem Troms Kraft AS
Norge digital-part (regionalt) Sunniva Skålnes Sametinget - Sámediggi
Longyearbyen lokalstyre Morten Dyrstad Longyearbyen lokalstyre
ND-part (regionalt) Sverre Pavel Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
ND-part (regionalt) Lennart Nilsen Norges arktiske universitet (UiT)
ND-part (regionalt) Dagfinn Kleveland Finnmark Jordkifterett
Kartverket Steinar Vaadal Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Bength Eriksen Kartverket Troms og Finnmark

Alle dokumenter er i pdf.

Share