Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodatautval for Rogaland

Fylkesgeodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarleg for utarbeiding av årleg geodataplan. Referat fra møter finn du nederst.

Fylkesgeodatautvalet har medlemmer som er oppnemnde av kommunane, andre geovekstpartar, Statsforvaltaren, fylkeskommunen og frå regionale statsetatar. Kartverket Rogaland leiar utvalet og er sekretariat. 

Medlemmer i fylkesgeodatautvalet for Rogaland

Part Representant Vara
Statsforvaltaren i Rogaland Anfinn Rosnes (Landbruk) May Brit Jensen (Miljø)
Rogaland fylkeskommune (Regionplanavd.) Astrid Espe Oskar Eide Lilienthal
Rogaland fylkeskommune (Samferdselsavd.) Eirik Lima Oskal Eide Lilienthal
Statens vegvesen Geir Magnus Tungland Silje Ofstad Henden
Kommunane Åge Einar Djuve (Sandnes) Kjell Olsen (Haugesund)
Kommunane Ole Geir Grønås (Time) Lars Olav Hatlen (Hå)
Kommunane Roar Titland (Tysvær) Torkel Risvoll (Sauda)
Andre etatar Martin Tveit (Kystverket) Jannicke Johanneden (Politiet)
Energiforsynininga John Kapstad (Dalane Nett AS) Sigve Hamran (Lyse)
Telenor geodata@telenor.com  
Kartverket Rogaland Steinar Wergeland Ole Lunden

 

Utvalet har to underutval, eitt for basisgeodata og eitt for plan- og temadata.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Rogaland er Steinar Wergeland: steinar.wergeland@kartverket.no

Alle dokument er i pdf.

Share