Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Plan- og temadatautvalet for Rogaland

Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.

Utvalet sine aktivitetar er som med basisdatautvalet i stor grad knytt opp til geodataplanen sin årssyklus. Det er derfor naturleg med to-tre møter i året.

Utvalet skal i hovudsak arbeide med:

  • Utveksling av erfaringar dermålet er å sikre høg kvalitet på plan-og temadata og god formidling av dei
  • Innspel til geodataplanen
  • Diskutere faglege problemstillingar
  • Hjelpe Norge digitalt-partar som vil etablere plan-og temadata

Samansetnad

Plan-og temadatautvalet er samansett av representantar frå:

  • Kommunane
  • Geovekst-partane
  • Fylkeskommunen
  • Statsforvaltaren
  • Eventuelle andre relevante partar, til dømes frå andre statsetatar
Medlemmer i plan- og temadatautvalet for Rogaland
Part Representant
Statsforvaltaren i Rogaland (Landbruksavd.) Tonje Fjermestad Aase
Statsforvaltaren i Rogaland (Miljøvernavd.) Kristian Solberg
Statsforvaltaren i Rogaland (Miljøvernavd.) Einar Heegaard
Statsforvaltaren i Rogaland (Administrasjonsavd.) James Stott
Rogaland fylkeskommune, (Regionplanavd.) Astrid Espe
Kommunane Elisabeth Harr (Sandnes)
Kommunane Ingeborg Westersjø (Hjelmeland)
Kommunane Hilde Bergjord (Suldal)
Kommunane Stine Helen Marken (Vindafjord)
Statens vegvesen Silje Ofstad Henden
Andre etatar John Morten Klingsheim (Kystverket Vest)
Kartverket Rogaland Sigbjørn Wik
Share