Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Adresseseminar 2024

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 10. og onsdag 11. september.

-
09:00 - 14:30
Digitalt via Teams

Seminaret arrangeres også i år som digitalt seminar.

Vi håper at mange har lyst til å delta på høstens adresseseminar, så hold av datoene!

Program og mulighet til påmelding kommer senere.

Share
XPPT