Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tinglysing av andelar i burettslag

Dette skjemaet bruker du for å tinglyse heilt nye burettslag og burettslagsandelar i grunnboka. Du bruker også skjemaet når du skal tinglyse nye andelar i burettslag som allereie er registrert i grunnboka.

Skjema for tinglysing av andelar i burettslag

Rettleiing til å fylle ut skjema

Følg rettleiinga nedafor hvis du er usikker på korleis skjemaet skal fyllast ut.

Dokumentet må skrivast ut, signerast for hand og sendast til oss i vanlig post. Du må sende skjemaet i to eksemplar, anten ein original og ein kopi, eller to originalar.

Når du lastar ned skjemaet, må du lagre skjemaet på datamaskina eller mobilen du bruker før du fyller ut.

Les meir om korleis du tinglyser nye burettslagsandelar her.

Del 1 - Borettslaget

For kvar nye andel i burettslaget, skal du fylle ut eitt eksemplar av del 2.

Del 2 - Andelene

Adresse: Send dokumenta til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Share
XPPT