Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for kommune

Kommunene bruker informasjon fra matrikkelen til forvaltning og formidling. Kommunene mulighet for tilgang til opplysningene med hjemmel i utleveringsforskriften § 4.

Skjemaet viser ulike brukertilganger for innsyn. Kommunen må bestille brukertilgang som er tilpasset nødvendig behov den aktuelle arbeidsoppgaven for den enkelte bruker.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen for kommuner


Kommune og kontaktperson


Hvem skal tilgangen tildeles til


Søknaden gjelder tilgang til

Rapporter:
Tilgang til innsyn i matrikkelklient:
Tilgang til matrikkel-API tjenester (programvarebruker):
Ønsker i tillegg tilgang til:

Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r) dersom det er flere kommuner enn det som er oppgitt tidligere i skjemaet.
Dersom det ønskes tilgang til flere kommuner, det legges ved kopi av avtale om samarbeid.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB):


Ofte stilte spørsmål

Share