Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om brukertilgang for føring av opplysninger i matrikkelen - Bokmål

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke om brukertilgang for føring i matrikkelen.

Søknad om å føre opplysninger i matrikkelen


Kommune og kontaktperson
 


Hvem skal tilgangen tildeles til


Varighet


Rolle ved tilgang til matrikkelen
 


Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r) dersom det er flere kommuner enn det som er oppgitt tidligere i skjemaet.
Dersom det ønskes tilgang til flere kommuner, det legges ved kopi av avtale om samarbeid.
Denne tilgangen gir kommunalt innsyn med fødselsnummer i nabokommuner.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB)

Share