Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om lesetilgang i matrikkelen for kommuner og offentlige etater

Ansatte i kommuner og andre offentlige etater kan hente ut informasjon fra matrikkelen. Hvilke tilganger som kan gis er avhengig av arbeidsoppgavene, og hvilken virksomhet den ansatte jobber hos.

Ingen tilganger kan behandles i perioden 15. desember 2023, til 1. januar 2024.

I perioden der matrikkelen er stengt, kan vi ikke opprette, endre eller fjerne brukere i produksjonsmiljøet. En eventuell søknad må sendes etter nyttår.

Du kan lese mer om stenging av matrikkel og grunnbok i denne artikkelen.

Virksomheten som ber om lesetilgang er ansvarlig

De som ber om lesetilgang for sine ansatte er ansvarlig for å vurdere hvilken personinformasjon hver bruker må ha.

Avdelingsleder må sende søknaden

Det er avdelingsleder som skal søke om tilgang, både til seg selv og på vegne av andre. Dersom avdelingsleder søker for seg selv, må det skrives i feltet "beskrivelse av arbeidsoppgaver"

Skjemaet gjelder personlig tilgang med pålogging via bank-ID

Skjemaet nedenfor skal brukes av personer som skal ha en tilgang til matrikkelen med innlogging via bank-ID.

Les mer om to-faktor-autentisering i denne artikkelen.

Programvarebruker (API-tilgang)

Dersom dere ønsker en programvarebruker (maskin til maskin), skal dere benytte skjemaet søknad om elektronisk tilgang til eiendomsdata.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Søknad om lesetilgang for kommune og offentlige etater

Felt merket med * er obligatoriske.

Kontaktinformasjon til bestiller

Ansatt som skal få tilgang

Varighet

Velg for hvor lenge du skal ha tilgang:

Ønskede tilganger i matrikkelen

Velg matrikkeldata og hvilke personopplysninger du trenger:
Ønsker i tillegg tilgang til:
Rapporter:
Grunnboksutskrift:
*Panteboksutskrift (Tilgang gis kun til ansatte i kommunen som skal drive saksbehandling etter matrikkelloven)

Område

*Velg hvilket område du ønsker tilgang til:
Last opp kopi av samarbeidsavtale

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT