Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om føring av jordskifesak

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke om hjelp til føring av jordskiftesak.

Forespørsel om matrikkelføring av jordskiftesaker


 

Informasjon om kommunen

Kontaktinformasjon til ansvarlig i kommunen


Tidligere avtale

Har kommunen hatt avtale tidligere?

Hvilken jordskiftesak er det behov for hjelp til


Skjemaet kan bare melde inn en jordskiftesak av gangen.

Etter innsending vil du motta en bekreftelse på e-post. Vi ber om at du svarer på e-posten, og legger ved jordskiftekart, rettsbok og eventuell sosi-fil for den aktuelle jordskiftesaken.

En eventuell avtale skjer på et senere tidspunkt. Dette avhenger av om vi har kapasitet, og om saken kan matrikkelføres.

Share
XPPT