Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tilsyn med matrikkelføringen etter matrikkelloven § 28

Kartverket er Sentral matrikkelstyresmakt og skal føre tilsyn med at matrikkelen blir ført i samsvar med lov og forskrift.

Tilsyn er en måte å undersøke hvordan kommunene overholder myndighetskrav i form av lover og forskrifter.

Tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med kommunen avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med matrikkelloven. Dette er en systematisk undersøkelse som gir kommunene forutsigbarhet ut fra at de får levert sammenlignbare resultater fra ulike tilsyn.

Resultatene av tilsynet skal brukes i den dialogen Kartverket har med Kommunal- og distriktsdepartementet, og som bakgrunn for videre samarbeid med kommunene.

Det er mulig å søke innsyn hos Kartverket i eldre tilsynsrapporter.

Kontaktperson i Kartverket er Ivar Lindseth.

 

 

 

Share
XPPT