Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forlenget overgangsordning for krav om landmålerbrev

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen for autoriserte eiendomslandmålere med virkning fram til 31. desember 2025. Endringene har 1. juli 2023 som formell ikraftsettingsdato.

Departementet vedtok 20. desember 2022 å forlenge overgangsperioden med ytterligere to år for å legge bedre til rette for at kommunene skal kunne ta i bruk den nye ordningen på en sømløs måte, og berørte utøvere får bedre tid til å skaffe seg nødvendig autorisasjon. Vedtaket omfattet også noen andre endringer, presiseringer og rettinger i regelverket.

Les mer om de vedtatte endringene på regjeringens sider

Share
XPPT