Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Evaluering av grenser i matrikkelen som følger buer eller terrengdetaljer

Kartverket skal evaluere ordningen med registrering av grenser som buer og terrengdetaljer.

Kommunal- og distriktsdepartementet har bedt Kartverket evaluere endrede bestemmelser i matrikkelforskriften § 41. Reglene trådte i kraft 1. januar 2021, og Kartverket har innført ny funksjonalitet i matrikkelen i mai 2021.

Vi ønsker innspill og eksempler fra brukere. Fristen er 25. mars 2022.  

Temaet er grenser som følger buer eller terrengdetaljer.  

Her er en beskrivelse av problemstillingen og funksjonalitet i matrikkelen da det ble satt i drift i mai 2021

Kartverket arrangerte webinar 9. desember 2021 som ligger i opptak og med presentasjoner

Send dine innspill på epost til: post@kartverket.no 

Merk tittelfelt med Kartverkets arkivreferanse: 20/27445.

Share
XPPT