Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Adresseveileder 2.1

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven. 

XPPT