Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Last ned høydereferansemodell

En høydereferansemodell angir forskjellen mellom to høydesystemer. Kartverket har utviklet høydereferansemodeller som er fritt tilgjengelig, slik at utstyr for posisjonsbestemmelse skal kunne brukes til høydebestemmelse.

Last ned modellfiler

Høydereferansemodell for NN2000 og høydetransformasjonsmodell for NNTrans lastes ned gratis via Geonorge:

HREF-modell

NNTrans

Høydereferansemodellen (HREF-modellen) for NN2000 og høydetransformasjonsmodell (NNTrans) for transformasjon mellom NN2000 og NN1954, laster du ned gratis på Geonorge. Filene kan manuelt legges inn i måleboka. Våre forhandlere kan være behjelpelige med dette. 

HREF-modellene beskriver overgangen mellom ellipsoidiske høyder i EUREF89 og nasjonale høyder i NN2000. For store deler av landet er nøyaktigheten bedre enn 1 centimeter, men variasjoner forekommer. 

Det finnes også en eldre modell som beskriver overgangen mellom ellipsoidiske høyder i EUREF89 og nasjonale høyder i NN1954. Også denne finnes på Geonorge for gratis nedlastning. 

Geofysisk høydesystem 

Ellipsoidiske høyder er gitt i forhold til en matematisk modell av jorden, en ellipsoide. Alle satellittposisjoneringssystemer bruker et slikt høydesystem. Dette høydesystemet gir oss ikke høyder over havet, og er derfor ikke særlig egnet til praktisk bruk. Til det trenger vi et geofysisk høydesystem som har utgangspunkt i jordens gravitasjonsfelt. NN2000 og NN1954 er geofysiske høydesystemer. 

For noen brukere så kan det være aktuelt å transformere mellom høydesystemet NN1954 og NN2000, og da benyttes høydetransformasjonsmodellen NNTrans. 

Innføring av høydesystemet NN2000 

Det gamle høydesystemet NN1954 er erstattet med det nye systemet NN2000. Fra 2018 har alle kommuner i Norge tatt i bruk NN2000, men bygg- og anleggsprosjekter som ble startet opp i NN1954, vil normalt bli fullført i dette høydesystemet. 
For NN2000 er det tidligere gitt ut nye HREF-modeller i takt med at det nye høydesystemet er innført i stadig større deler av landet. Den siste modellen i serien, HREF2018B_NN2000_EUREF89, ble gitt ut i september 2018. Denne modellen dekker hele fastlands-Norge, og det vil sannsynligvis ikke bli gitt ut flere modeller for NN2000. 

Les mer om hvordan ta NN2000 i bruk.

Innhold 

HREF-modellen bygger på en nordisk geoidemodell. HREF-modell og geoidemodell er ikke det samme, selv om begrepene ofte brukes om hverandre.  

Geoidemodellen er bl.a. basert på gravimetriske målinger og data fra en digital terrengmodell. For å bedre nøyaktigheten til modellen, blir den tilpasset på punkter som har nøyaktige høyder i både det ellipsoidiske og det geofysiske høydesystemet.  

Den tilpassede geoidemodellen kalles en høydereferansemodell eller HREF-modell. Modellen gjelder for Norges hovedland, og er avgrenset mot grunnlinjen i sjø. 

Share
XPPT