Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land. 

Veiledning

Hva er et referansenivå?

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Vannstand til NN2000 eller middelvann?

Både Normalnull 2000 (NN2000) og middelvann er mulige referansenivå i menyene ved søk etter vannstandsdata på Se havnivå, men hva skal du velge?

Vannstandsnivå

Lurer du på hvilket referansenivå du skal bruke? Det finns flere referansenivå for vannstand, men de to viktigste er middelvann og sjøkartnull. 

Hvor høy bør brygga være?

Bygger du brygga for lav, vil den stå under vann ved høyvann. Er den for høy blir det vanskelig å komme seg opp av båten. Her er metoden som hjelper deg å finne den ideelle høyden på brygga di.

Share