Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land. 

XPPT