Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tre studenter på plass

Denne høsten har tre studenter fra Universitetet i Agder fått praksisplass hos Kartverket Agder. De tre engasjerte IT-studentene gleder seg veldig til en tid med mye læring og nye erfaringer.

Kartverket i Agder har mange spennende innovasjonsprosjekter gående til enhver tid. De har blant annet et samarbeidsprosjekt med Norkart, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. Prosjektet prøver å løse hvordan bruk av kunstig intelligens (AI) og digital innbyggerinvolvering kan brukes for å oppdatere eierndomsregister og datagrunnlag. Prosjektet har vekket stor oppmerksomhet også blant studentene og det er store forventninger til hva prosjektet kan føre til på sikt.

Tre studenter sitter langs et bord
STUDENTER: Fra venstre: Aleksander Kolsrud, Niklas Fugledal og Tommy Mella Larsen. Tre studenter som gleder
seg til å sette i gang med arbeidet. Foto: Maria Ellingsen.

En av prosjektets undergrupper skal utrede etiske og juridiske betraktninger knyttet til robotisert innbyggerdialog og matrikkelføring. Dette skal studentene være med på. I tillegg skal de blant annet bidra med utforming av digitale skisser, og arbeide inn mot andre spennende prosjekter som Kartkontoret jobber med.

«Studenter i praksis er noe som både det private næringsliv og det offentlige bør benytte seg enda mer av. Det gir studentene verdifull erfaring, og organisasjonen får ny og spennende kompetanse inn i bedriften», sier Lars Fredrik Gyland, fylkeskartsjef ved Kartverket Agder.

Studentene forteller at de har gledet seg i hele sommer til å starte i praksis hos Kartverket, og at Kartverket virker som en spennende bedrift å jobb i.

Share
XPPT