Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bestill tinglyste dokumenter digitalt fra Kartverket

Kartverket utvikler en ny løsning som gir deg kopi av tinglyste dokumenter og bekreftede grunnbokutskrifter på en dag. Dette gir store forbedringer og innsparinger fra dagens 7-10 dager.

Hver dag bestilles det i snitt 1400 kopier av tinglyste dokumenter og bekreftede grunnboksutskrifter. 80 prosent av disse bestilles digitalt gjennom systemleverandører.

Med dagens prosess tar det 7 – 10 dager før brukerne mottar dokumentene i posten, noe som er frustrerende for alle parter. Dagens manuelle prosess er også kostnad- og tidkrevende for Kartverket.

Kvinnelig ansatt i Kartverket blar i en perm mellom reoler i dokumentarkivet
RASKT OG EFFEKTIVT: Den nye digitale løsningen gir deg kopi av tinglyste dokumenter på en dag, ifølge Hege Aas Karlsen ved Kartverket. (Foto: Ida Haukedalen)

Merk at den nye løsningen gjelder de 80 prosentene som henter opplysninger gjennom Kartverkets bestillings-API. De resterende 20 prosent som i dag bestiller kopi av tinglyste dokumenter og bekreftede grunnbokutskrifter via Kartverket.no, vil få tilbud om en bedre løsning på et senere tidspunkt.

Hva er nytt?

Kartverket utvikler nå et nytt, digitalt bestillingsgrensesnitt. Formålet er at dere som brukere får en smidig og sikker bestillingsprosess, der dokumentene blir levert digitalt.

Den nye bestillingsprosessen vil redusere ventetiden drastisk, fra 7 – 10 dager til kun én dag – og i noen tilfeller bare på sekunder. I tillegg vil dokumentene være ferdig sladdet for taushetsbelagte opplysninger, noe som sikrer personvernet.

Hva betyr dette for deg som bruker?

  • Heldigitalt: Dokumenter bestilles og mottas digitalt.
  • Raskere: Redusert fra 7-10 dager til 1 dag (noen dokumenter på sekunder).
  • Trygt: Dokumentene er ferdig sladdet for taushetsbelagte opplysninger.
  • Ny tilkobling: Brukerne må koble seg på nytt API når det gamle skrus av.

Veien videre

Kartverket vil gjennom året informere om status på arbeidet og konkret dato for avvikling av gammelt API. Foreløpig plan er at våre brukere fortløpende kan koble seg på det nye bestillings-APIet etter sommeren.

Målet er at det gamle bestillings-APIet skrus av ved årsskifte.

Kontaktpersoner

Share
XPPT