Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Hvor langt ut i vannet eier du?

Det er sol og sommer, du sitter på hytta og ser ut over vannet. Kanskje finner du ut at en egen brygge hadde vært ypperlig. Eller at brygga naboen har bygget umulig kan være plassert riktig. Har du tenkt på hvor langt ut i vannet eiendommen din strekker seg?

–Det kan være fortøyning av båt, fiske eller annen aktivitet knyttet til vann som gjør at en undrer på hvor langt en eiendommen går ut i vannet. Det naturlige stedet å sjekke hvor eiendomsgrensene for egen eiendom går er det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen, sier avdelingsdirektør Lars Elsrud i eiendomsdivisjonen i Kartverket.

Eiendomsregisteret

Det er i matrikkelen informasjon om eiendomsgrenser registreres og tilgjengeliggjøres. Gjennom løsningen Se eiendom og norgeskart.no gis alle innsyn i informasjonen som er registrert om eiendomsgrenser i matrikkelen.

– Informasjonen kan også fås i form av et matrikkelbrev som bestilles hos den aktuelle kommunen, sier Elsrud.

Grensemerke i stein i Drammenselva i Vikersund. Foto: Leikny Gammelmo
EIENDOMSGRENSER: Det er viktig å sjekke matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, for å vite hvor mye du eier og hvor eiendomsgrensene går. Bildet viser et grensemerke i Drammenselva i Vikersund. Illustrasjonsfoto: Leikny Gammelmo

Eiendomsgrenser og hjelpelinjer i eiendomsregisteret

Gjennom Se eiendom oppdager du kanskje at eiendommen din vises med en stiplet linje i vannkanten og har et varsel om arealmerknad «hjelpelinje vannkant». Eller at naboens eiendom inneholder et varsel om arealmerknad «uavklarte grenser». Mens en tredje eiendom i området vises med klare eiendomsgrenser både på land og til vanns, og ikke har noen varsel om arealmerknad.

– Dette kommer av at ca. 23 prosent av landets eiendommer mangler registrert informasjon om en eller flere grenselinjer. En god del eiendommer mangler registrert informasjon om grensen mot eller i vann. Dette vises med en «hjelpelinje vannkant», sier Elsrud.

Feil eller mangler i den registrerte grenseinformasjonen kan gi feil eiendomsskatt

– Hvis din eiendom er blant de som mangler registrert informasjon om eiendomsgrenser i sjø eller på land, så anbefaler vi å ta initiativ til å få rettet opp i det, sier Elsrud.

Selv om du er sikker på hvor grensen din går, så er det også viktig at den registrerte informasjonen er riktig. Det er de opplysningene offentlige myndigheter benytter i sin saksbehandling. Feil eller mangler i grenseinformasjonen i matrikkelen kan medføre feil resultat i for eksempel utskriving av eiendomsskatt og saker om konsesjon.

– Ikke bare offentlige myndigheter, men også forskjellige typer private tjenesteytere legger til grunn den registrerte informasjonen om eiendomsgrenser, sier Elsrud.

Det kan også være at andre eiere i området legger til grunn den registrerte informasjonen. Det kan dermed over tid vokse frem en konflikt om eierskapet til et areal som du må bruke tid og ressurser på å håndtere.

Øk bevisstheten om egen eiendom

Kartverket anbefaler derfor alle å ha et bevisst forhold til informasjonen i matrikkelen om egen eiendom. Det anbefales at du tar initiativ til å få rettet opp i det du mener er feil eller mangler knyttet til din eiendom.

– Kommunene og Kartverket kan i kraft av sine roller som matrikkelmyndigheter gi deg veiledning om hvordan du bør gå frem for å få rettet eller komplettert informasjonen om din eiendom, sier Elsrud.

Les mer

Se eiendom

Finn informasjon om eiendom i vår tjeneste Se eiendom. Du kan søke med adresse eller matrikkelnummer.

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

How High Does a Pier Need to Be?

Piers that are too low become submerged underwater at high tide. If the pier is too high, it might be difficult to exit your boat. This method will help you find the ideal height for your pier.

Share