Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av informasjon fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket revidert veilederen til forskriften, som ble utgitt 13. mars 2015.

Veilederen er oppdatert med de siste endringene i forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2021 og omhandler:

  • retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsene i forskriften
  • standardvilkår knyttet til utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
  • prisvilkår
  • tekniske grensesnitt for elektronisk utlevering av opplysninger

Veilederen fungerer som et oppslagsverk og er i hovedsak rettet mot tinglysings- og matrikkelmyndighetene og ulike virksomheter som benytter eiendomsinformasjon i sitt arbeid.

Share