Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartverkets KI-forskning publisert i Springer

En fersk studie om bildeteknologi for å identifisere og isolere spesifikke bygninger i flyfoto har fått internasjonal interesse. Forskningen utført av Ph.d.-student Sander Jyhne er nå publisert av forlaget Springer.

Ph.d student Sander Jyhne presenterer sin forskning på «SGAI International Conference on Artificial Intelligence» i Cambridge, Storbritannia i desember. Foto: Rune Alexander Laursen
Ph.d student Sander Jyhne presenterer sin forskning på «SGAI International Conference on Artificial Intelligence» i Cambridge, Storbritannia i desember. Foto: Rune Alexander Laursen

I desember presenterte Jyhne sine forskningsresultater på «SGAI International Conference on Artificial Intelligence». Dette er en årlig konferanse og møteplass for det internasjonale KI-miljøet, som inkluderer et bredt spekter av KI-teknologier og anvendelsesområder. 

Målet for konferansen er å gå gjennom nylige tekniske fremskritt innen kunstig intelligens og vise hvordan teknologier er brukt for å løse reelle utfordringer.  

Lovende resultater 

Metoden i Jyhnes forskningsartikkel har fått navnet Contrastive Transformer (CT), og forbedrer ytelsen til en type nevralt nettverk. Gjenkjenning av bygninger i flyfoto er viktig for ulike felt som for eksempel krisehåndtering, byplanlegging og miljøovervåking. 

– Resultatene kan gi verdifull informasjon som estimerer befolkningstetthet, hvordan byområder utvikler og endrer seg over tid, og for å kartlegge byutvikling. Ved en naturkatastrofe kan bygningssementering hjelpe med bistandsarbeid og skadevurdering, sier Jyhne. 

Publisert av Springer 

Det amerikanske forlaget Springer Publishing er kjent for å publisere akademiske tidsskrifter og bøker, og har en global portefølje innen blant annet vitenskap, teknologi og medisin.  

– Samlet sett representerer Contrastive Transformer-metoden en ny og lovende retning innen bildeteknologi og åpner mange muligheter for fremtidig forskning. Datasettet har samme informasjon som vi kan bruke med data fra Kartverket. På den måten er resultatene relevante for bildeteknologi med Kartverkets data, sier Jyhne. 

Les artikkelen her

Share
XPPT