Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tilsette ved Kartverket Vestland

Kartverket Vestland har for tida 11 tilsette, og er lokalisert i Bergen.

For alle henvendelser som gjelder tinglysning, ring vårt kundesenter på 32118000.

Kartverket Vestland
Namn Arbeidsområde Telefon E-post
Anne Lien Fylkeskartsjef  32 11 87 48 anne.lien@kartverket.no
Kristian Aune FKB, FDV, Elveg, IT-drift, stedfortreder 32 11 87 32 kristian.aune@kartverket.no
Olav Håvik  Geovekst 32 11 87 39 olav.asbjorn.havik@kartverket.no
Solveig Otterå   Geovekst, FKB 32 11 87 42 solveig.ottera@kartverket.no
Katrine Lutro Kvalnes I PERMISJON
Geovekst, Laserdata, FKB
32 11 87 34 katrine.lutro.kvalnes@kartverket.no
Daiva Maciule Geovekst, FKB 32 11 87 49 daiva.maciule@kartverket.no
Haso Bradaric Geovekst, FKB, FDV 32 11 87 38 haso.bradaric@kartverket.no
Alejandro Paz FKB, FDV 32 11 87 43 alejandro.paz@kartverket.no
Eva Mortensen Ortofoto, FKB, FDV 32 11 87 37 eva.mortensen@kartverket.no
Aase Midtgaard Skrede Plan- og temadata 32 11 87 47 aase.midtgaard.skrede@kartverket.no
Beate Gunn Hernar Aase Matrikkel 32 11 87 45 beate.aase@kartverket.no
Sunniva Berg Trones Matrikkel 32 11 87 36 sunniva.berg.trones@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald.

Sakshandsamar stadnamn Vestland
Namn Arbeidsområde Telefon E-post
Erlend Trones Stadnamn-ansvarleg
(kontorstad Ullensvang)
32 11 86 43 erlend.trones@kartverket.no

 

Ansatt i Kartverket med kontorplass i Bergen
Namn Tilhørighet/ arbeidsområde Telefon E-post
Markus Torstad Kartverket Troms og Finnmark,
Plan - og temadata, Tur- og friluftsruter
32 11 80 88 markus.torstad@kartverket.no
Mathias Holtedahl Thorp Landdivisjonen - Geoinfrastruktur 32 11 87 33 mathias.thorp@kartverket.no
Mari Hegland Halvorsen Sjødivisjonen - Oseanografi 51 85 87 61 mari.heglandhalvorsen@kartverket.no
Pål Misje Sjødivisjonen – Datafangst og prosessering 51 85 80 07 pal.misje@kartverket.no
Share