Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i Basisgeodatautvalget

Basisgeodatautvalget for Troms og Finnmark avholder digitalt møte denne dagen. Medlemmene av utvalget er invitert. Hovedpunktene for dagen finner du her.

09:00 - 11:30
Digitalt

Foreløpig program

  1. Godkjenning av referat
  2. Hva foregår i organisasjonene, runde rundt bordet
  3. Fylkesgeodataplan 2021-2024 kort status
  4. Revidering av fylkets geodataplan, nye tiltak eller satsingsområder?
  5. Annet

Til gjeldende Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Kartverket Troms og Finnmark ved lena.birgitte.johansen@kartverket.no

Share