Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Møte i Basisgeodatautvalget

Fylkets geodataplan blir hovedtema når medlemmene i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark møtes digitalt i oktober.

12:00 - 14:00
Digitalt (medlemmene i utvalget har fått innkalling)

Har du spørsmål om møtet?

Ta kontakt med Kartverket Troms og Finnmark

Arrangør

Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark

Basisgeodatautvalget

Utvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylket.

Om basisgeodatautvalget

Om fylkesgeodataplanen

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke.

Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Til gjeldende geodataplan for Troms og Finnmark

Share