Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt Troms og Finnmark

Deler av Vest-Finnmark og Troms er kartlagt. Omløps-fotografering har ikke kommet i gang, og det er usikkert om man rekker det denne sesongen. Midlertidige ortofoto for Finnmark er tilgjengelig i Norgeibilder. Det samme gjelder bildene for Troms.

 

Sør-Troms og Nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022

Det er litt over 400 km2 som ajourføres eller nykonstrueres i FKB-standard A eller B.

Prosjektet omfatter følgende kommuner:

  • I Finnmark; Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp
  • I Troms; Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Bardu og Tromsø

Klikk for hele kartutsnittet.png

OVERSIKTSBILDE: Kartleggingsområde Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)
KARTLEGGING 2022: Sør-Troms og nordvest-Finnmark FKB-A/B 2022 (Illustr.: Kartverket)

 

Flyfotograferingen var ferdig i juli 2022, midlertidig ortofoto levert i november. Endelige data i februar. Innlegging av data skal være klart til mai 2023.

Status geovekstprosjekt Troms og Finnmark fylke (geonorge.no)

Historiske ortofoto

Det skal lages ortofoto av utvalgte flybilder fra perioden 1946-1985 i Troms og Finnmark. Det er 180 flyoppgaver i prosjektet. Prosjektet er tildelt Hexagon og startet opp i august 2022 med leveranse av de første flyoppgavene til firma. Ortofotoene blir levert etter hvert som de blir ferdige med siste leveranse i juni 2024.

Share
XPPT