Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status kartlegging i Møre og Romsdal

Geovekstprosjekt på Nordmøre er ferdig fotografert.

Kontaktperson

Kartverket Møre og Romsdal

geir.ingebretsen@kartverket.no

 

Geovekst 2021

Geovekstprosjektet omfattar område i kommunane Aure, Smøla, Surnadal, Sunndal og Gjemnes.

Fotograferinga er fullført. Du kan sjå mellombelse ortofoto i kartløysinga Norgeibilder.

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjektet. Oppdraget er tildelt COWI/Hexagon.

NordmøreNord.JPG

Kartutsnittet viser prosjektetavgrensning for Nordmøre Nord 2021. (Ill.: Kartverket Møre og Romsdal).

Geovekst 2020

Kartlegginga var delt i to geovekst-prosjekt. Sjå dei nye ortofotoa i Noreg i bilder:

Flyfotografering, produksjon av ortofoto og ajourføring av FKB-data inngår i prosjekta.

Share