Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innsending av arealplaner til høringskontroll Innlandet fylke

Fra 1. mars 2019 er det i hovedsak slutt på manuell innsending av planer til Kartverket Innlandet for høringskontroll.

Har du spørsmål om innsending av arealplaner til høringskontroll?

planHamar@kartverket.no

Innsending av arealplaner og innlegging i InnlandsGIS

Gjennom Norge digitalt plansatsing 2018–2020 har alle kommuner i Innlandet fylke satt opp geosynkronisering av arealplaner. Dette gjelder vedtatte reguleringsplaner og reguleringsplaner «under arbeid». Noen kommuner har også satt opp geosynkronisering på kommune- og kommunedelplan.

For å ta ut noe av nytteverdien av dette, endres arbeidsløypa. Følgende rutiner gjelder fra 1. mars 2019:

Reguleringsplaner

 • Ved planoppstart skal planområde legges inn i kommunens base «Planer under arbeid» så snart som mulig
 • Ved høring/ offentlig ettersyn må arealplan med fullt planinnhold legges inn i «Planer under arbeid» senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn. Det vil gå to døgn fra den er inne i kommunens base til den vises i InnlandsGIS.
 • For at oppsatt funksjonalitet i InnlandsGIS skal fungere er det viktig at følgende egenskaper er korrekte:
  • Nasjonal arealplanid (kommunenummer + planid)
  • Planstatus – viktig for å skille på om det er plan under oppstart (planstatus 1), eller om den er på høring (planstatus 2)
  • Plannavn

Kommune- og kommunedelplaner

 • For kommuner som geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner gjelder samme rutine som over.
 • For kommuner som ikke geosynkroniserer kommune- og/ eller kommunedelplaner sendes SOSI-fil og pdf-fil til planHamar@kartverket.no til høringskontroll som tidligere.

Rutiner for arealplaner i flere alternativer (Reguleringsplaner, kommune- og kommunedelplaner)

 • Hovedalternativet legges inn i kommunens database «Planer under arbeid».
 • De andre alternativene sendes i e-post til planHamar@kartverket.no. Kartverket legger disse inn i en egen base som overføres til InnlandsGIS.

Rutiner for arealplaner fra myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg (Reguleringsplaner og kommunedelplaner etter pbl § 3-7)

 • Kommunene mottar arealplanen fra f.eks Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Planen legges inn i sin base «planer under arbeid» senest når den legges ut på høring/ offentlig ettersyn. Gjelder for reguleringsplaner og kommunedelplaner der kommunen geosynkroniserer basen «planer under arbeid».
 • For kommunedelplaner i kommuner som ikke geosynkroniserer «planer under arbeid» må arealplanen sendes inn til planHamar@kartverket.no som tidligere.
Share