Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartleggingsprosjekter i Agder

Her finner du en oversikt over pågående og planlagte samfinansierte prosjekter i Agder.

Agder sør 2023 LACHAG31

Det skal konstrueres FKB-B-data i Kristiansand, Lindesnes og Lillesand kommuner. Dette utføres ved hjelp av ajourføring og nykartlegging som fotogrammetriske konstruksjonsmetoder etter flyfotografering våren 2023. Det skal i tillegg etableres ortofoto.

Datasettene FKB-Ledning, FKB-Vann, FKB-Elveg og FKB-TraktorvegSti ajourføres, også i de områdene der de øvrige datasettene nykonstrueres.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for LACHAG31 Agder sør
SØR: Prosjektområde for kartleggingsprosjektet Agder sør 2023. Ill: Kartverket.

Agder nord 2023 LACHAG32

Det skal konstrueres FKB-B – data i Bykle, Valle, Bygland og Åseral kommune. Dette utføres ved hjelp av ajourføring og nykartlegging som fotogrammetriske konstruksjonsmetoder etter flyfotografering våren 2023. Det skal i tillegg etableres ortofoto.

Datasettene FKB-Ledning, FKB-Vann, FKB-Elveg og FKB-TraktorvegSti ajourføres, også i de områdene der de øvrige datasettene nykonstrueres.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for LACHAG32 Agder nord
NORD: Prosjektområde for kartleggingsprosjektet Agder nord 2023. Ill: Kartverket.

Agder vest 2023 LACHAG33

Det skal konstrueres FKB-B – data i Farsund kommune. Dette utføres ved hjelp av ajourføring og nykartlegging som fotogrammetriske konstruksjonsmetoder etter flyfotografering våren 2023. Det skal i tillegg etableres ortofoto.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for LACHAG33 Agder vest
VEST: Prosjektområde for kartleggingsprosjektet Agder vest 2023. Ill: Kartverket.

Agder øst 2023 LACHAG34

Prosjektet omfatter flyfotografering, etablering av ortofoto, og ajourføring eller nykonstruksjon av kartdata etter FKB-B-standard i kommunene Risør, Arendal og Gjerstad.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for LACHAG34 Agder øst
ØST: Prosjektområde for kartleggingsprosjektet Agder øst 2023. Ill: Kartverket.

Skråfoto i Lyngdal 2023 LACHAG35

Prosjektet omfatter etablering av skråfoto og ortofoto innenfor Lyngdal kommune. Flyfotograferinga er planlagt utført våren 2023.

Det skal etableres skråfoto som dekker hele prosjektområdet fra 4 himmelretninger (nord, øst, sør,vest) og vertikalfoto med en oppløsning på GSD 10. Bilder som er tatt utenfor prosjektområdet (disse vil ikke vise alle objekter fra 4 himmelretninger) skal også leveres.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt som viser prosjektområdet for LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal
SKRÅFOTO: Prosjektområde for skråfotoprosjektet i Lyngdal. Ill: Kartverket.

FKB-B 2022

Kartleggingsaktiviteteten i 2022 er delt opp i tre prosjekter:

  • Vegårshei og Åmli
  • Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal
  • Arendal og Tvedestrand

For alle prosjektene inngår flyfotografering, etablering av ortofoto, og ajourføring eller nykonstruksjon av kartdata etter FKB-B-standard.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for FKB-B 2022 er skravert
KARTLEGGING: Kartlegging etter FKB-B-standard i 2022. Ill: Kartverket.

FKB-C 2022

Bilder fra omløpsfotograferingen i 2021 skal brukes til å konstruere data etter FKB-C-standard i 14 kommuner. Gjennom prosjektet vil eksisterende data ajourføres i noen områder, mens det andre steder vil nykartlegges.

Prosjektet omfatter kommunene Birkenes, Åseral, Kvinesdal, Lindesnes, Vegårshei, Tvedestrand, Evje og Hornnes, Bygland, Vennesla, Iveland, Lyngdal, Åmli, Valle og Gjerstad.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der FKB-C prosjektområde er skraver
FKB-C: Omløpsbilder fra 2021 brukes til å konstruere kartdata. Ill: Kartverket.

Skråfoto Lindesnes 2022

Skråfoto og ortofoto for Lindesnes kommune.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for skråfoto Lindesnes er skravert
SKRÅFOTO: Det skal etableres skråfoto og ortofoto i Lindesnes kommune. Ill: Kartverket.

Historiske ortofoto 2022

Det skal på nytt etableres historiske ortofoto fra gamle flybilder i Agder. Denne gang er det noe nyere bilder enn forrige runde.

Sammenligning av nye og historiske ortofoto over samme område
ENDRING: Historiske ortofoto gir et godt bilde på landskapsendringer over tid. Her sammenlignes deler av Kristiansand  fra 2019 mot 1946. Ill: Norgeibilder.no

Bildet under viser hvor det skal etableres historiske ortofoto i denne omgang, med årstall angitt for hver flyoppgave.

Klikk på kartutsnittet under for å få opp hele bildet.

Kartutsnitt der prosjektområdet for historiske ortofoto er skravert
HISTORISK: Det skal etableres historiske ortofoto fra gamle flybilder i Agder. Ill: Kartverket.
Share
XPPT