Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Arendalsuka 2024

Russerhytter, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. Hvordan få kontroll på skjult eierskap? Vi tar debatten på Arendalsuka.

Russiskeide hytter midt i norske militærområder og eiendomsmeglere som går i krig mot kriminelle med tresleiv som våpen. Hvor langt bør staten gå for å kontrollere eierskap i fast eiendom? Og er pliktig tinglysing svaret?

Ønsker bedre oversikt over eiere av eiendom

Det er relativt enkelt å skjule reelt eierskap til eiendom i Norge. Dette gir rom for hvitvasking og skatteunndragelser. Regjeringen ønsker bedre oversikt over hvem som er reelle eiere av eiendom. Men verken lovverk eller praksis i dag er tilrettelagt for å gi nødvendig kontroll. Samtidig advarer norsk etterretning mot at fremmede stater med uærlige hensikter gjør strategisk oppkjøp på norsk jord.​

Vi tar debatten om hvilke virkemidler staten kan ta bruk for å få bedre nasjonal kontroll over eiendom. Bør eiendomsmeglere ilegges en utvidet rapporteringsplikt? Kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kartverket og Forsvaret fritt dele informasjon? Er de nasjonale registrene våre gode nok? Og bør vi innføre pliktig tinglysing og konsesjonsplikt?​

Til debatt møtes:

  • Hannah Cook, Direktør Eiendomsdivisjon, Kartverket
  • Henning Lauridsen, Administrerende direktør/CEO, Eiendom Norge
  • Geir Stenseth, Professor dr. juris, UiO/Det juridiske fakultet
  • Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør, Skatteetaten
  • Kristin Wist, Avdelingsdirektør Grunnleggende nasjonale verdier, NSM
  • Sigve Bolstad, Statssekretær, Justis og beredskapsdepartementet
  • Magnus Brøyn, Debattleder, Coxit
Share

Kontakt

XPPT