Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Erklæring om endring av festegrunn

Dette skjemaet skal fylles ut ved endring av festegrunn når endringen medfører at bygning blir overført med arealet.

Erklæring om endring av festegrunn

Du kan laste ned skjemaet også fylle det ut på skjermen, eller du kan skrive det ut, og fylle ut med penn.

Når du laster ned skjemaet må du lagre skjemaet på enheten du bruker før du fyller ut.

Innsending av skjemaet

Du må alltid skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du gir det til kommunen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing, sammen med eventuelle andre vedlegg og melding fra matrikkelen.

Share
XPPT