Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Brukerstøtte SFKB

Vi er klare for å ta imot dine tilbakemeldinger, spørsmål eller problemstillinger knyttet til Sentral felles kartdatabase (SFKB).

Vår brukerstøtte er organisert i en sentral brukerstøtte og et team ved fylkeskartkontorene. 

Sentral brukerstøtte

Vår sentrale brukerstøtte kan kontaktes ved: 

  • tekniske problemer
  • spørsmål om sentrale systemer
  • økonomi/administrasjon

E-post: sfkbhjelp@kartverket.no

Fylkeskartkontorene

Fylkeskartkontorene kan kontaktes ved spørsmål om:

  • innføringen i din kommune eller region
  • kommunenes ajourholdsoppgaver
  • FKB-datainnhold og produktspesifikasjoner
  • teknisk hjelp til opplåsing av objekter i den sentrale basen

Her er en oversikt over kontaktpersoner ved hvert fylkeskartkontor: 

Share
XPPT