Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Nytte av marin satsing

Da Grieg Seafood skulle søke om å utvide ein lokalitet til oppdrett, brukte dei "Marine grunnkart i kystsona" for å sortere ut dei områda som burde undersøkast betre. Marine grunnkart viser kor det truleg er sårbar natur, noko som er viktig i planlegginga.

Eigen minnemynt for Kartverket

I samband med at Kartverket feirar 250 år i 2023, skal Norges Bank gi ut ein 20-kroning med spesialpreg. No er kunstnar på mynten avgjort, og valet vart Torgeir Husevaags motiv «Triangeltekst».

E-handel blir lagt ned

Ehandel.statkart.no, Kartverket si teneste for å bestille og betale for tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løysing er under arbeid, men vi vil bruke ei mellombels løysing ein periode.