Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Solid ballast for videre kystnær kartlegging

«Vi ønsker ikke lenger å gjette på hva som finnes under havoverflaten. Vi skal vite. Vårt arbeid skal bidra til faktabasert utvikling av norske kystsamfunn.» Les kronikken om Marine grunnkart i kystsonen. 

Vardane våre blir verna

Riksantikvaren har nylig fredet 37 objekt innenfor oppmåling. Sammen forteller varder, basiser og bolter historia om hvordan Norge har blitt kartfesta i snart 250 år. Se lista over hvor de verna vardene ligger.

E-handel blir lagt ned

Ehandel.statkart.no, Kartverket sin tjeneste for å bestille og betale for tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løsning er under arbeid, men vi vil bruke ei midlertidig løsning en periode.