Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Digital kartbistand hjelper Moldova

For første gang har Moldova et digitalt grunnkart for hele landet. Det har kommet i stand ved hjelp av Kartverkets sterke engasjement gjennom 16 år.

– Norge har bidratt til den digitale revolusjonen ved å støtte kartverket i Moldova i å forbedre offentlige tjenester. Å få på plass digitale grunnkart gir bedre beslutningsgrunnlag knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og klima. Prosjektet har levert konkrete resultater, innført nye teknologier samt styrket faglig og teknisk kapasitet, sier prosjektleder Elena Busch i Kartverket.

Langsiktig prosjekt

Siden 2006 har Norge og Utenriksdepartementet støttet Moldovas kartverk, Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova, med ca. 5 millioner kroner årlig.

Det 16-årige engasjementet har gitt Moldova et stort digitalt løft innen geodata­produksjon og utvikling av løsninger for geodatadistribusjon, matrikkel og tinglysing.

– Jeg har hatt privilegiet å lede det norskfinansierte programmet fra moldovsk side. Gjensidig forståelse, respekt og tillit var de tre grunnleggende verdiene som banet vei til suksess. De sørget for oppnåelse av prosjektets mål, sier Maria Ovdii, leder av geodataavdelingen i Moldovas kartverk.

– De siste 16 årene med samarbeid har vært både krevende og lærerike. Det var tilfredsstillende og inspirerende å se hvordan bistand fra Norge bidro til vekst og digital transformasjon i vår organisasjon og vårt land. Jeg vil takke det norske Utenriksdepartementet, Kartverket og alle involverte i prosjektene for deres bidrag til landet mitt, sier Ovdii.

Inviterer til avslutningsseminar

Kartverket skal holde et avslutningsseminar for Moldova-prosjektet i auditoriet på vårt hovedkontor på Hønefoss 9. mai.

Med seminaret avslutter Kartverket sitt 16 år lange engasjement i Moldova. Her vil representanter fra Moldova, Kartverket og utenriksdepartementene fra begge land være representert.

Fra starten av har Moldova mottatt:

  • Første generasjon av landsdekkende digitale ortofoto og en ny sømløs høydemodell
  • Første distribusjonsløsning for geodata – webportal moldova-map.md og webtjenester
  • Første landsdekkende posisjonssystem, MOLDPOS
  • Et IT-system for eiendomsregistrering, matrikkel og tinglysing, MOLDLIS
  • Andre generasjon av ortofoto
  • Første digitale grunnkart for hele landet
  • Sentrale myndigheter og kommuner har fått utstyr, programvare, data og opplæring i bruk av GIS-verktøy og applikasjoner for geografisk databehandling.

Prosjektet har vært finansiert av Utenriksdepartementet, med en total bevilgning på 83,7 millioner kroner. 90 prosent av midlene er brukt til å lage geografiske data, levere tekniske løsninger, moderne IT-systemer og å bygge opp kompetanse.

Kartverket er stolt av oppnådde resultater.

En stor gruppe mennesker står samlet foran hovedinngangen til Kartverket på Hønefoss.
SEMINAR: Onsdag 9. mai markeres avslutningen for prosjektet i Moldova med et seminar. Her deltar gjester fra Moldova, Utenriksdepartementet og Kartverket. F.v. bak: Bjørn Geirr Harsson, Maria Ovdii, Alexandru Morcov, John Kedar, Geospatial Initiatives; Ludmila Malai, Helge Onsrud, Marianne Kvan, Johnny Welle, Stefan Crigan, Lars Elsrud, Elena Busch, Valeriu Filenco, Svetlana Zaharchina, Ion Cretu, Tamara Rudenco, Hannah Cook, Constantin Nagorneac.

Digital transformasjon

– Med støtte fra Norge fikk vi vårt første posisjoneringssystem – MOLDPOS. I dag tilbyr systemet tjenester til over 200 brukere. Som et resultat har geodetisk oppmåling blitt billigere for profesjonelle institusjoner og kunder, sier Evghenii Rosca, IT-utvikler ved Moldovas geodetiske institutt.

Oppdaterte og pålitelige digitale geodata støtter den økonomiske utviklingen av Moldova, som ifølge Verdensbanken er et av de fattigste landene i Europa.

– Digitale bilder, ortofoto, høydemodeller og nasjonale grunnkart er det viktigste resultatet av vårt samarbeid. I tillegg utviklet vi et stedsnavnsregister. Som et resultat vises stedsnavn på kartene våre, sier en stolt Tamara Rudenco, leder av Moldovas nasjonale geodatasamling.

Med den digitale transformasjonen har Moldova utviklet moderne metoder for geodatafangst, -vedlikehold og -distribusjon.

Fotomontasje/vignett for seminar som viser kart, flyfoto, Norges og Modlovas flagg, logo til lanendes kartverk.
PROSJEKT: Siden 2006 har Norge og Utenriksdepartementet støttet Moldovas kartverk, Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova. Prosjektet har gitt Moldova et stort digitalt løft innen geodata­produksjon og utvikling av løsninger for geodatadistribusjon, matrikkel og tinglysing.

Kontakt

Share
XPPT