Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nye krav til rapportering av luftfartshinder

Fra 1. januar gjelder nye krav til rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Endringene i luftfartshinderforskriften har nå trådt i kraft, og nye krav gjelder for rapportering og registrering. Dette innebærer krav til endringer på luftfartshinder som allerede er registrert i NRL samt en kraftig utvidelse av hva som kreves rapportert inn til registeret.

Rapportering etter ny forskrift

Det er Luftfartstilsynet som er ansvarlig myndighet for forskriften, mens Kartverket er registerfører og -forvalter av NRL. Rapporteringen foregår på skjema på Kartverkets sider. I tråd med økte sikkerhetskrav er det innført pålogging via ID-porten.

Det er utarbeidet en produktspesifikasjon som detaljert beskriver hva som nå påkreves av informasjon for anlegg slik at dataene registreres ensartet. En egen registreringsinstruks gir nærmere beskrivelse av hvordan man skal registrere.

Overgangsbestemmelser gir anleggseiere forskjellige tidsfrister fram til 1. juli 2025 til å rapportere eksisterende anlegg som nå omfattes av ny forskrift. Men det er verdt å merke seg at endringer på anlegg som allerede finnes i NRL og alle nye anlegg som faller inn under revidert forskrift, skal rapporteres fortløpende fra 1. januar 2023 og senest 30 dager før etablering/endring.

Tilgang til data

Ønsker man tilgang til innholdet i NRL, kan man se på disse som kartlag i Norgeskart (zoom inn) eller laste ned filer etter ny produktspesifikasjon fra Geonorge.

Share
XPPT