Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Stenging av matrikkel og grunnbok

Matrikkelen stenges midlertidig fra 15. desember og grunnboka stenger 29. desember. Her er viktig informasjon fra Kartverket om kommune- og fylkesendringene ved årsskiftet 2023-2024.

Vedtakene om kommune- og fylkesendringene trer i kraft 1. januar 2024. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenger Kartverket systemene for all oppdatering noen dager i desember 2023.

Datoer for stenging av matrikkel og grunnbok

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2024.

 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 klokken 20.00 til 1. januar 2024 klokken 12.00.
Eiendomsutvikling tid og penger foto Adobe Stock.JPEG
STENGER: Matrikkel og grunnbok er stengt mot slutten av 2023 for å ivareta kommune- og fylkesendringene fra 1. januar 2024. (Foto: Adobe Stock)

Oppslag i matrikkel og grunnbok

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, grunnbok og visningstjenesten Seeiendom.

Kartverkets matrikkelklient stenges

Kartverkets klient vil ikke være tilgjengelig for føring eller innsyn før matrikkelen åpner igjen.

Hva er konsekvensene av at matrikkel og grunnbok stenges?

Matrikkel:

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr blant annet at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.

 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 15. desember 2023 kl. 18.00

 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 15. desember 2023 kl. 18.00. Dersom konsesjonsavklaring ikke allerede er registrert i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 15. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden.

 • Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet i denne artikkelen.

 • Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 15. desember kl. 18.00 til 2. januar 2024.

Grunnbok:

 • Papirdokumenter til tinglysing som er mottatt hos Kartverket før kl. 14.00 den 29. desember, vil få prioritet 29. desember 2023 kl. 21.00.

 • Mottatte papirdokumenter til tinglysing etter kl. 14.00 den 29. desember, vil få prioritet 2. januar 2024 kl. 21.00.

 • Digital innsending til tinglysing stenger 29. desember kl. 20.00, og åpner igjen 1. januar kl 12.00.

 • Altinn.no er stengt for innsending av dokumenter til tinglysing i samme tidsrom som elektronisk tinglysing er stengt.

Hvorfor må matrikkel og grunnbok stenges?

 • Vi må sikre at kommune- og fylkesendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2024.

 • Det reduserer risiko og sikrer kvalitet for ca. 50 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok.

 • I tillegg vil det også redusere risikoen ved digital flytting av litt over 2 millioner innbyggere.

 • Andre aktører blir sikret tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.

Bestille fra grunnboken

Det vil ikke være mulig å bestille utskrifter av tinglyste dokumenter og grunnboksutskrifter fra 28. desember kl. 20.00 til 2. januar 2024. Dette gjelder både bestillinger fra nettsiden og via API.

Driftsmeldinger

Hold deg oppdatert ved å bruke disse to driftsmeldingssidene hvor vi informere om status i endringsarbeidet:

Driftsmeldinger for matrikkelen | Kartverket.no

Status.kartverket.no

Share
XPPT