Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Sparer milliarder på digitaliseringssamarbeid

​Samarbeid om å digitalisere sentrale samfunnsoppgaver prioriteres av offentlige og private aktører. Se hvordan Kartverket bidrar i DSOP (digital samhandling offentlig privat). 

Sammen med Kartverket deltar Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet og Finans Norge. Samarbeidet har allerede resultert i en rekke forenklingstiltak innen blant annet lånesøknad, uførerettigheter, selskapsetablering og eiendomshandel.

Totalt er det beregnet at samfunnet vil spare 48 milliarder kroner over en tiårsperiode ved økt digitalisering og samhandling gjennom realisering av DSOP-prosjektene.

I tillegg til effektiviseringsgevinster, er det viktig at løsningene som utvikles skal være tilgjengelig for alle og bidra til økt trygghet for den enkelte.

Samhandling ved eiendomshandel

Kartverkets bidrag inn i DSOP-samarbeidet er i første rekke prosjektet Digital samhandling ved eiendomshandel (DSVE). Prosjektet har beregnet en samfunnsnyttig gevinst på hele 18,8 milliarder kroner over de neste ti årene.

Utsikt over Trondheim ut Trondheimsfjorden (Foto: Adobe Stock)
BESPARELSER: Samfunnet kan spare milliardbeløp når det samarbeides om å digitalisere flere tjenester, som for eksempel eiendomshandel. (Foto: Adobe Stock)

Prosjektet vil bidra til bedre personvern og effektivisering for aktører innen bank, finans, eiendomsmeglere, offentlig forvaltning og privatpersoner.

Digital samhandling ved eiendomshandel (DSVE) jobber kontinuerlig med å legge til ny funksjonalitet som effektiviserer eiendomshandelen. Målet er at hele kjøps- og salgsprosessen skal skje heldigitalt.

Informasjonsvideo

Under kan du se en informasjonsvideo om prosjektet (klikk på CC i videospilleren for å aktivere teksting.)

Du kan også se videoen om Digital samhandling offentlig – privat (DSOP) på Kartverkets Vimeo-profil.

Share
XPPT