Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ansatte ved Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø. Vi er for tiden 10 ansatte. I tillegg er det tre ansatte fra andre avdelinger/ seksjoner som har kontorplass i Tromsø. Se under for detaljer.

E-postadresser som gjelder plan- og matrikkelarbeid m.m. finner du nederst på siden.

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32 11 87 57/ 47 45 41 80 steinar.vaadal@kartverket.no
June Breistein Webredaktør 47 79 40 86 june.breistein@kartverket.no
Lena Birgitte Johansen FKB, Geovekst, lokal IT-ansvarlig 32 11 87 59 lena.birgitte.johansen@kartverket.no
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
Merethe Rødum FKB, FDV, ortofoto 32 11 87 56 merethe.rodum@kartverket.no
Simon Thaarup FKB, FDV 32 11 87 54 simon.thaarup@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold,
DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Astrid Serine Larsen Vetrhus Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32 11 80 92 astrid.vetrhus@kartverket.no
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32 11 80 85 bodil.borch.mietinen@kartverket.no
Steinar Ittelin Matrikkel 32 11 80 91 steinar.ittelin@kartverket.no
Pål Norvoll Plan, FKB og FDV, DOK 32 11 80 89 paal.norvoll@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold,
DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Ansatte i Kartverket med kontorsted i Tromsø-Romsa
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Trond Johannessen Landdivisjonen / Geoinfrastruktur 32 11 87 53 trond.johannessen@kartverket.no
Gjertrud Røyland Region og samfunnskontakt / Marked 51 85 87 54 gjertrud.royland@kartverket.no
Bente Helen Michelsen Eiendomsdivisjonen / Kundesenteret 32 11 86 36 bente.helen.michelsen@kartverket.no
Share