Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Tilsette ved Kartverket Rogaland

Kartkontoret i Rogaland har for tida 7 tilsette.

E-post Kartverket Rogaland: stavanger_firmapost@kartverket.no 

Kontaktinformasjon
Namn Arbeidsområde Telefon E-post
Jon Moe Fylkeskartsjef 51 85 88 46 jon.moe@kartverket.no
Ole Lunden FKB, Geovekst og ortofoto 51 85 88 85 ole.lunden@kartverket.no
Oddny Haugland FDV og Geovekst 51 85 88 72 oddny.haugland@kartverket.no
Henrik Løset Turvegar, kontroll, innkjøp og arkiv 51 85 88 57 henrik.loset@kartverket.no
Roar Haugland Matrikkel, adressar, stadnamn, tilsyn, og autoriasasjon av landmålarar 51 85 88 40 roar.haugland@kartverket.no
Thoai Van Nguyen FKB og krinsgrenser i matrikkelen 51 85 88 56 thoai.nguyen@kartverket.no
Steinar Wergeland Pensjonistavtale    
Sigbjørn Wik Plan- og temadata, havnedata, DOK 51 85 88 18 sigbjorn.wik@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald, DOK = Det offentlege kartgrunnlaget

Share
XPPT